Η Κομισιόν κλείνει την «πόρτα» της Ευρώπης στην Άγκυρα και την ανοίγει σε Τίρανα και Σκόπια

Η έκθεση περιγράφει αναλυτικά και την άσχημη κατάσταση στο εσωτερικό της Τουρκίας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου.

Συγκεκριμένα η έκθεση προόδου, που ενέκρινε σήμερα το Κολέγιο των Επιτρόπων και αποστέλλεται στο Συμβούλιο των Κρατών Μελών, αναφέρει ότι “οι εντάσεις στην περιοχή γύρω από την προοπτική διερεύνησης υδρογονανθράκων στις ακτές της Κύπρου αυξήθηκαν λόγω των ενεργειών και των δηλώσεων της Τουρκίας που αμφισβητούν το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να εκμεταλλεύεται τους πόρους υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της”.

Καταγράφεται ότι “τον Μάιο του 2019, η Τουρκία έστειλε μια πλατφόρμα γεωτρήσεων συνοδευόμενη από στρατιωτικά σκάφη στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυξάνοντας περαιτέρω τις εντάσεις” και η Κομισιόν “υπενθυμίζει τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου του 2018 που καταδικάζει έντονα τις συνεχιζόμενες παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγος”.

Προειδοποιεί δε ότι το Συμβούλιο “υπενθύμισε επίσης την υποχρέωση της Τουρκίας να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας και κάλεσε την Τουρκία να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου να διερευνήσει και να εκμεταλλευτεί τους φυσικούς της πόρους σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο”.

Σημειώνει δε ότι “τον Μάρτιο του 2019, η ΕΕ κάλεσε την Τουρκία να απόσχει από τέτοιες παράνομες πράξεις, στις οποίες θα ανταποκρινόταν κατάλληλα και με πλήρη αλληλεγγύη προς την Κύπρο”.

Σε αυτό το πλαίσιο κρίνει ότι “η επιχειρησιακή συνεργασία με την Ελλάδα για τη μετανάστευση συνεχίστηκε”, ωστόσο, “οι εντάσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο υπονόμευσαν την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια” και “υπήρξαν επανειλημμένες και αυξημένες παραβιάσεις των χωρικών υδάτων και των εναέριων χώρων της Ελλάδας και της Κύπρου από την Τουρκία”.

Οι εντάσεις στην περιοχή γύρω από την προοπτική της εξερεύνησης υδρογονανθράκων στις ακτές της Κύπρου αυξήθηκαν λόγω των ενεργειών και των δηλώσεων της Τουρκίας που αμφισβητούν το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να εκμεταλλευτεί πόρους υδρογονανθράκων στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.

Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει την υποχρέωσή της να διασφαλίσει την πλήρη και άνευ διακρίσεων εφαρμογή του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας και δεν έχει καταργήσει όλα τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στις άμεσες συγκοινωνιακές συνδέσεις με την Κύπρο. Δεν σημειώθηκε πρόοδος στην εξομάλυνση των διμερών σχέσεων με την Κυπριακή Δημοκρατία.

“Οι ενέργειες και οι δηλώσεις της Τουρκίας συνέχισαν να αμφισβητούν το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να εκμεταλλευτεί πόρους υδρογονανθράκων στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη”, καταγράφει η έκθεση.

Αναλυτικά, στο κεφάλαιο για την υποχρέωση περί σχέσεων καλής γειτονίας η έκθεση αναφέρει ότι “τον Φεβρουάριο του 2018, η Τουρκία πραγματοποίησε επανειλημμένους ελιγμούς από ναυτικά σκάφη για να εμποδίσει τις εργασίες γεώτρησης ενός σκάφους που είχε συνάψει μια ιταλική εταιρεία και ανατέθηκε από την Κύπρο, με αποτέλεσμα την αποβολή των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων γεώτρησης”.

“Τον Μάιο του 2019, η Τουρκία έστειλε μια πλατφόρμα γεωτρήσεων συνοδευόμενη από στρατιωτικά σκάφη στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυξάνοντας περαιτέρω τις εντάσεις”. “Η ΕΕ κάλεσε την Τουρκία να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου για να διερευνήσει και να αξιοποιήσει τους φυσικούς πόρους της σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας”, αναφέρει συγκεκριμένα.

Σημειώνει ξανά ότι “τον Μάρτιο του 2019, η ΕΕ κάλεσε την Τουρκία να απόσχει από τέτοιες παράνομες πράξεις, στις οποίες θα ανταποκρινόταν κατάλληλα και με πλήρη αλληλεγγύη προς την Κύπρο” και πως “η ΕΕ τόνισε επίσης την ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών μελών στην χωρική τους θάλασσα και στον εναέριο χώρο”.

“Τον Μάρτιο του 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδίκασε έντονα τις συνεχιζόμενες παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο και υπενθύμισε την υποχρέωση της Τουρκίας να σέβεται το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας και να εξομαλύνει τις σχέσεις με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ”, σημειώνει η Κομισιόν.

Συνεχίζει δε αναφερόμενη στο Κυπριακό και καταγράφοντας ότι “η Τουρκία εξέφρασε την ικανοποίησή της για τις ανανεωμένες προσπάθειες του ΟΗΕ ο οποίος διαβουλεύεται με τους ενδιαφερόμενους σχετικά με την πιθανή επανάληψη των διαπραγματεύσεων”.

Προειδοποιεί δε σε αυτό το πλαίσιο ότι “η συνεχής δέσμευση και η συμβολή της Τουρκίας σε συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις θα έχει μεγάλη σημασία”.

“Όπως τονίζεται στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης και στις δηλώσεις του Συμβουλίου”, η Κομισιόν καταγράφει ότι “η Τουρκία αναμένεται να υποστηρίξει ενεργά τις διαπραγματεύσεις για δίκαιη, ολοκληρωμένη και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις αρχές επί των οποίων βασίζεται η ΕΕ”.

“Είναι σημαντικό να διατηρηθεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα και να προχωρήσουμε στην προετοιμασία μιας δίκαιης, συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών πτυχών της”, σημειώνει η Κομισιόν.

“Η δέσμευση και η συμβολή της Τουρκίας σε συγκεκριμένους όρους αυτής της συνολικής διευθέτησης παραμένει καθοριστική”, αναφέρει. “Η διαδικασία χορήγησης πλήρους πρόσβασης στην Επιτροπή για τα αγνοούμενα άτομα σε όλα τα σχετικά αρχεία και στρατιωτικές περιοχές έχει επιδείξει ευπρόσδεκτες εξελίξεις, αλλά πρέπει να επιταχυνθεί περαιτέρω”, σημειώνει.

Σε ότι αφορά την κανονικοποίηση των σχέσεων με την Κυπριακή Δημοκρατία, επιπλέον καταγραφει ότι “παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η Τουρκία δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της, όπως περιγράφονται στη δήλωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, της 21ης ??Σεπτεμβρίου 2005, και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Δεκεμβρίου 2006 και Δεκεμβρίου 2015”.

Σημειώνει δε ότι “η Τουρκία συνέχισε να ασκεί βέτο στις αιτήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμμετάσχει σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)”.

Στο κεφάλαιο για την ειρηνική διευθέτηση των διασυνοριακών διαφορών, η Κομισιόν αναφέρει ότι “σύμφωνα με το πλαίσιο διαπραγμάτευσης και τα προηγούμενα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, το Συμβούλιο επανέλαβε τον Ιούνιο του 2018 ότι η Τουρκία πρέπει να δεσμευτεί κατηγορηματικά για καλές σχέσεις γειτονίας, διεθνείς συμφωνίες και ειρηνική διευθέτηση των διαφορών σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, προσφεύγοντας άν είναι απαραίτητο, στο Διεθνές Δικαστήριο”.

“Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ εξέφρασε και πάλι σοβαρές ανησυχίες και παρότρυνε την Τουρκία να αποφύγει κάθε είδους απειλή ή δράση εναντίον κράτους μέλους ή οποιαδήποτε πηγή τριβής ή δράσης που θα έβλαπτε τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών”, αναφέρει η Κομισιόν.

Σημειώνει επιπλέον ότι “η εκτέλεση της απόφασης επι της υπόθεσης Κύπρου κατά Τουρκίας σχετικά με τους αγνοούμενους και τους περιορισμούς στα δικαιώματα ιδιοκτησίας Ελληνοκυπρίων που έχουν εκτοπιστεί ή ζουν μόνιμα στο βόρειο τμήμα της Κύπρου εξακολουθεί να εκκρεμεί, όπως και το ζήτημα της «δίκαιης ικανοποίησης» (αποζημίωση)”.

“Όσον αφορά την εφαρμογή της απόφασης `Δημόπουλου κατά Τουρκίας` της 5ης Μαρτίου 2010, μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 6.538 αιτήσεις ελληνοκυπριακών ιδιοκτητών στην Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας (IPC), 105 από αυτές κατά την περίοδο αναφοράς”, καταγράφει.

“Τον Μάρτιο του 2019, 964 αιτήσεις είχαν ολοκληρωθεί μέσω φιλικών διακανονισμών και 33 μέσω επίσημων ακροάσεων” και συνολικά, το IPC “έχει μέχρι στιγμής καταβάλει το αντιστάθμισμα ύψους 349 εκατ. Ευρώ ως αποζημίωση”.

“Τον Δεκέμβριο του 2018, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης επανεξέτασε τις υποθέσεις Κύπρος εναντίον της Τουρκίας, καθώς και της `Βαρνάβα και άλλων και του ομίλου Xenides-Arestis κατά Τουρκίας΄ και δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις”, αναφέρει.

“Στην απόφασή του για την υπόθεση `Gόzelyurtlu και άλλοι κατά Κύπρου και Τουρκίας΄ τον Ιανουάριο του 2019, το ΕΔΑΔ διαπίστωσε για πρώτη φορά παραβίαση του άρθρου 2 της ΕΣΑΔ, με μόνη βάση την αποτυχία της Τουρκίας να συνεργαστεί με την Κυπριακή Δημοκρατία για ποινικών υποθέσεων”, αναφέρει η έκθεση.

Σε ό,τι αφορά το ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων με την ΕΕ, η έκθεση προόδου καταγράφει ότι η Τουρκία “παραμένει βασικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης”. Καταγράφει ακόμα ότι “ηΗ Τουρκία συνδέθηκε με την ΕΕ με συμφωνία σύνδεσης από το 1964 και συνάφθηκε τελωνειακή ένωση το 1995”.

“Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χορήγησε την ιδιότητα της υποψήφιας χώρας στην Τουρκία τον Δεκέμβριο του 1999 και οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις άρχισαν τον Οκτώβριο του 2005. Στο πλαίσιο της προσχώρησης διαπραγματεύσεις, έχουν ξεκινήσει 16 κεφάλαια μέχρι σήμερα και ένα από αυτά προσωρινά έκλεισε”, αναφέρει. Υπενθυμίζεται ότι “τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων του Ιουνίου του 2018 ανέφεραν ότι υπό τις παρούσες συνθήκες οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας έχουν σταματήσει ουσιαστικά, δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη άλλα κεφάλαια για το άνοιγμα ή το κλείσιμο και ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν περαιτέρω εργασίες για τον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης”.

Η Κομισιόν προειδοποιεί, τέλος, ότι “η επαναλαμβανόμενη δέσμευση της τουρκικής κυβέρνησης για την επίτευξη του στόχου της προσχώρησης στην ΕΕ δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχα μέτρα και μεταρρυθμίσεις έκτοτε και δεν εξετάστηκαν οι σοβαρές ανησυχίες της ΕΕ σχετικά με τις συνεχιζόμενες αρνητικές εξελίξεις στο κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το δικαστικό σώμα”. Καταγράφεται δε ότι “το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας πραγματοποίησε την 54η σύνοδό του στις 15 Μαρτίου 2019 στις Βρυξέλλες” και “μετά από παρέλευση τριών ετών, η διυπουργική ομάδα δράσης για τη μεταρρύθμιση επανέλαβε το έργο της, πραγματοποιώντας συναντήσεις τον Αύγουστο και τον Δεκέμβριο του 2018, καθώς και στις 9 Μαΐου 2019”.

Η Κομισιόν προτείνει την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τα Σκόπια

Η Κομισιόν προτείνει σήμερα την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, κρίνοντας ότι οι δύο χώρες “σημείωσαν συγκεκριμένη πρόοδο και απέδειξαν τη δέσμευσή τους για την ευρωπαϊκή προοπτική”, ακόμη και αν, όπως και πάλι η Κομισιόν καταγράφει “η συνολική υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων ποικίλλει”. Η Κομισιόν υιοθέτησε τη σύσταση αυτή στο πλαίσιο του πακέτου των εκθέσεων για τη διεύρυνση που ενέκρινε το Κολέγιο των Επιτρόπων νωρίτερα στις Βρυξέλλες. Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών είναι το μόνο όργανο στην ΕΕ που μπορεί να αποφασίσει επί του θέματος και μάλιστα με ομοφωνία.

Συγκεκριμένα “η στρατηγική της Κομισιόν για τα Δυτικά Βαλκάνια του Φεβρουαρίου του 2018 δημιούργησε μια νέα δέσμευση από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της και δημιούργησε νέα δυναμική στην περιοχή”, αναφέρει. “Ένα χρόνο μετά, οι χώρες εταίροι η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία αγκάλιασαν την ευκαιρία και υλοποίησαν τις μεταρρυθμίσεις, ιδίως στους τομείς που κρίθηκαν κρίσιμοι από το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2018”, σημειώνει.

“Υπό το πρίσμα της σημαντικής προόδου που επιτεύχθηκε και των συναφών όρων, η Κομισιόν συνέστησε σήμερα να ανοίξει το Συμβούλιο ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία”.

Ειδικά για τη Βόρεια Μακεδονία η Κομισιόν αναφέρει τα εξής:

“Όσον αφορά την περιφερειακή συνεργασία, η χώρα διατήρησε τις καλές της σχέσεις με άλλες χώρες της διεύρυνσης και συμμετείχε ενεργά σε περιφερειακές πρωτοβουλίες. Έχουν αναληφθεί ιστορικά βήματα για τη βελτίωση των σχέσεων καλής γειτονίας, μεταξύ άλλων με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας Πρεσπών και την εφαρμογή της, θέτοντας τέλος σε μία από τις παλαιότερες διαφορές στην περιοχή. Η Επιτροπή προσβλέπει στη συνέχιση της εφαρμογής της διμερούς συνθήκης με τη Βουλγαρία”.

Το δικαστικό σύστημα της χώρας έχει φτάσει σε κάποιο επίπεδο προετοιμασίας / είναι μετριοπαθώς προετοιμασμένο και έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος στην αντιμετώπιση των «προτεραιοτήτων για την επείγουσα μεταρρύθμιση» και των συστάσεων της επιτροπής της Βενετίας και της ομάδας ανωτάτων εμπειρογνωμόνων σχετικά με τα συστημικά ζητήματα κράτους δικαίου. Η χώρα επέδειξε συνεχή αποφασιστικότητα για τη βελτίωση του δικαστικού συστήματος και η εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου αποτελεί σταθερή βάση για τη συνεχή πρόοδο. Έχει προετοιμαστεί ένας νέος νόμος σχετικά με την Εισαγγελία για την ενσωμάτωση της ειδικής εισαγγελικής αρχής στο σύστημα των εισαγγελέων. Τα δικαστήρια εκδίδουν αποφάσεις σχετικά με ορισμένες υποθέσεις υψηλού προφίλ που καταθέτει η Ειδική Εισαγγελία. Πέρα από τις νομικές αλλαγές, όλοι οι δικαστικοί θεσμοί πρέπει να επιδείξουν το υποδειγματικότητά τους και να συμβάλουν, με πρόσθετες προσπάθειες, στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στη δικαιοσύνη.

Όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, η Βόρεια Μακεδονία έχει κάποιο επίπεδο προετοιμασίας. Σημειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος μέσω της περαιτέρω εδραίωσης ενός ιστορικού όσον αφορά τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εξακρίβωση περιπτώσεων διαφθοράς υψηλού επιπέδου και μέσω αλλαγών στο νομοθετικό πλαίσιο. Από την άποψη αυτή, βελτιώθηκε το νέο νομικό πλαίσιο για την πρόληψη της διαφθοράς και ο διορισμός των νέων μελών της Κρατικής Επιτροπής για την Πρόληψη της Διαφθοράς ήταν πολύ πιο διαφανής από ό, τι τα προηγούμενα χρόνια. Η Επιτροπή έχει λάβει σημαντικά μέτρα για την προληπτική καταπολέμηση της διαφθοράς, με τη συμμετοχή αξιωματούχων υψηλού επιπέδου σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Ο Ειδικός Εισαγγελέας επιβεβαίωσε τον ηγετικό του ρόλο στη διερεύνηση και δίωξη υποθέσεων διαφθοράς υψηλού επιπέδου. Οι αρχές πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να καταδείξουν ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί εθνική προτεραιότητα σε όλα τα επίπεδα εξουσιών. Ωστόσο, η διαφθορά επικρατεί σε πολλούς τομείς και παραμένει ζήτημα ανησυχίας.

Σε ότι αφορά την Αλβανία η Κομισιόν αναφέρει:

“Όσον αφορά τις σχέσεις καλής γειτονίας και την περιφερειακή συνεργασία, η Αλβανία εξακολούθησε να συμμετέχει ενεργά στην περιφερειακή συνεργασία και να διατηρεί σχέσεις καλής γειτονίας. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την αντιμετώπιση διμερών θεμάτων με την Ελλάδα”.

Όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, η Αλβανία συμμορφώνεται γενικά με τα διεθνή μέσα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ανέπτυξε το νομικό της πλαίσιο σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Κατά την περίοδο αναφοράς, η Αλβανία κατέβαλε προσπάθειες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνή νομικά μέσα. Ωστόσο, η γενική εφαρμογή των μέσων αυτών πρέπει να ενισχυθεί. Το νομικό πλαίσιο βελτιώθηκε στους τομείς των δικαιωμάτων του παιδιού και της ενδοοικογενειακής βίας. Ένας νέος νόμος για την κοινωνική στέγαση εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο τον Μάιο του 2018, ο οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας του δικαιώματος στέγασης των πλέον ευάλωτων μελών των κοινοτήτων Ρομά. Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες όσον αφορά την ενοποίηση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

Όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, το γενικό νομοθετικό περιβάλλον ευνοεί την άσκηση της ελευθερίας έκφρασης, αλλά η εφαρμογή απαιτεί περαιτέρω προσπάθειες.

Το δικαστικό σύστημα της Αλβανίας έχει κάποιο επίπεδο προετοιμασίας. Η εφαρμογή μιας συνολικής και διεξοδικής μεταρρύθμισης του τομέα της δικαιοσύνης συνεχίστηκε με συνέπεια, με αποτέλεσμα να σημειωθεί γενική πρόοδος. Οι νέοι θεσμοί για την αυτοδιοίκηση του δικαστικού σώματος, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ο Ανώτατος Εισαγγελέας και το Συμβούλιο Διορισμών Δικαιοσύνης έχουν δημιουργηθεί και αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της υπευθυνότητας του δικαστικού σώματος. “Αυτά τα συγκεκριμένα και αξιόπιστα αποτελέσματα έχουν ενισχύσει σημαντικά τον τομέα και την εδραίωση της ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας, του επαγγελματισμού και της λογοδοσίας του δικαστικού σώματος”, αναφέρει η Κομισιόν.

Η Αλβανία έχει κάποιο επίπεδο προετοιμασίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Σημειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος, ιδίως με την έγκριση του νέου σχεδίου δράσης 2018-2020 για την εφαρμογή της διατομεακής στρατηγικής κατά της διαφθοράς, των τροποποιήσεων του νόμου για τη δήλωση και τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων, του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων καθώς και την έγκριση του Κώδικα Συμπεριφοράς των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Η δημιουργία μιας Ειδικής Ομάδας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς έχει αυξήσει την ενεργό δράση των διοικητικών ερευνών.

Η άμεση πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων για τους εισαγγελείς και την αστυνομία συνέχισε να βελτιώνεται. Σημαντική πρόοδος συνεχίστηκε με την ενίσχυση των ιστορικών αποτελεσμάτων σχετικά με τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εκδίκαση υποθέσεων διαφθοράς υψηλού επιπέδου. Η Κομισιόν καταγράφει κάθε κίνηση συγκεκριμένα , αλλά αναφέρει ότι συνολικά, η διαφθορά επικρατεί σε πολλούς τομείς και εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα ανησυχίας.

Η Αλβανία έχει κάποιο επίπεδο προετοιμασίας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Οι αστυνομικές επιχειρήσεις για την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων έχουν εντατικοποιηθεί. Πολλές αστυνομικές επιχειρήσεις οδήγησαν σε πολλαπλές συλλήψεις και έγιναν ορισμένες σημαντικές κατηγορίες και καταδίκες. Οι ενέργειες αυτές οδήγησαν στη σύλληψη και τη δίωξη γνωστών ηγετών οργανωμένων εγκληματικών ομάδων. Εντατικοποιήθηκε επίσης η διεθνής αστυνομική συνεργασία, ιδίως με τα κράτη μέλη της ΕΕ, γεγονός που οδήγησε σε ορισμένες επιτυχημένες επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας επιβολής του νόμου. .

Η Κομισιόν εξέδωσε επίσης σήμερα τη γνωμοδότησή της για την αίτηση προσχώρησης της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με αναλυτική έκθεση που εξετάζει για πρώτη φορά την κατάσταση στη χώρα έναντι όλων των προτύπων που ισχύουν για τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Κομισιόν θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση θα πρέπει να αρχίσουν μόλις η Βοσνία και Ερζεγοβίνη επιτύχει τον απαραίτητο βαθμό συμμόρφωσης με τα κριτήρια ένταξης. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα πρέπει να βελτιώσει θεμελιωδώς το νομοθετικό και θεσμικό της πλαίσιο για να εξασφαλίσει ότι θα πληροί ορισμένες λεπτομερείς προτεραιότητες στον τομέα της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης.

source: real

Share this:

You may also like ...

0

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Login

Register | Lost your password?