Τέλος στο βραχνά της στρατιωτικής θητείας των αποδήμων

Ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα όσους μετανάστευσαν τα τελευταία χρόνια στην Αυστραλία από την Ελλάδα και έχουν παιδιά που πλησιάζουν ή έχουν φτάσει την ηλικία στράτευσης, σχετίζεται με τις στρατιωτικές υποχρεώσεις και τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνουν ώστε να αποφύγουν τυχόν προβλήματα με τη Στρατολογία.

Κάποιοι ενδεχομένως έχουν κηρυχτεί ανυπότακτοι και ως εκ τούτου τους έχει επιβληθεί πρόστιμο. Κάποιοι δεν γνωρίζουν εάν οι σχολές στις οποίες επιθυμούν να σπουδάσουν αναγνωρίζονται από τον Ελληνικό Στρατό και μπορούν να τους παρέχουν αναβολή στράτευσης. Κάποιοι άλλοι δεν γνωρίζουν αν και πότε μπορούν να απαλλαγούν ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.

Η εφημερίδα μας τις τελευταίες εβδομάδες έχει γίνει αποδέκτης της αγωνίας δεκάδων ομογενών οι οποίοι δηλώνουν μπερδεμένοι από τις αντιφατικές πληροφορίες που λαμβάνουν από διάφορες υπηρεσίες αλλά και από άλλους «ομοιοπαθείς».

Ερευνήσαμε το θέμα και επικοινωνήσαμε με τη Στρατολογική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απάντηση στα περισσότερα από τα ερωτήματα που μας έχετε θέσει με την ελπίδα να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο και να καθησυχάσουμε τους άμεσα ενδιαφερόμενους αλλά και τις οικογένειές τους.

ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Οι στρατιωτικές υποχρεώσεις όσων είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων στην Ελλάδα, αρχίζουν με την υποχρέωση συμπλήρωσης δελτίου απογραφής. Η διαδικασία απογραφής πραγματοποιείται και μέσω των Προξενικών Αρχών για όσους κατοικούν στο εξωτερικό, το πρώτο τρίμηνο του έτους, κατά το οποίο οι στρατεύσιμοι διανύουν το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας τους. Αν για παράδειγμα κάποιος έχει γεννηθεί το 2002 (ανήκει στην κλάση 2023) θα μπορεί να απογραφεί από τον Ιανουάριο έως και το Μάρτιο του 2020.

Στην ιστοσελίδα www.stratologia.gr αναρτάται ανακοίνωση για την παραπάνω υποχρέωση κατά τον μήνα Δεκέμβριο, κάθε έτους, όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ

Ανυπότακτοι καλούνται όλοι αυτοί οι οποίοι κλήθηκαν να παρουσιαστούν στον στρατό αλλά δεν το έπραξαν.

Σε όποιον κηρύσσεται ανυπότακτος επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα ποινικές κυρώσεις, μήνυση στο αρμόδιο Στρατοδικείο και επιβολή χρηματικού προστίμου το οποίο αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 6.000 Ευρώ, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να έχουν την υποχρέωση να υπηρετήσουν κανονικά τη θητεία τους.

Οι Έλληνες ανυπότακτοι εξωτερικού μπορούν ωστόσο να λάβουν ελληνικό διαβατήριο, ενώ πλέον τους επιτρέπεται να επισκεφθούν την Ελλάδα άνευ αιτιολόγησης μέχρι τριάντα συνολικά ημέρες τον χρόνο.

Γενικά, η ανυποταξία και οι συνέπειες αυτής, διακόπτονται με την οικειοθελή παρουσίαση του ανυπότακτου για να υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ή με τη συμπλήρωση του 45ου έτους της ηλικίας του ανυπότακτου.

ΕΞΑΓΟΡΑ ΘΗΤΕΙΑΣ

Όσοι είναι άνω των 35 ετών έχουν το δικαίωμα να υπηρετήσουν μόνο 45 ημέρες και να εξαγοράσουν τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους προς 810 ευρώ το μήνα.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσοι είναι άνω των 35 ετών, και πρέπει να υπηρετήσουν 12μηνη θητεία μπορούν να υπηρετήσουν μόνο 45 μέρες και τους υπόλοιπους 7,5 μήνες να τους εξαγοράσουν προς €810 x 7,5 = 6075 ευρώ. Όσοι δικαιούνται να υπηρετήσουν μειωμένη θητεία, θα πληρώσουν μόνο τους μήνες που θα υπηρετούσαν τη θητεία τους.

Ο ΝΟΜΟΣ 4609/2019

Το άρθρο 19 του νόμου 4609/2019 ρυθμίζει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις των ανυπότακτων προσφέροντας ανακούφιση στην αγωνία όσων διατελούν σε ανυποταξία κυρίως σε ό,τι αφορά το πρόστιμο.

Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, οι διατελέσαντες ή διατελούντες σε ανυποταξία, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή την 3η Μαΐου 2019 εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι, εφόσον:

α) έχουν ήδη καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και εκπλήρωσαν πλήρως ή μερικώς τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, β) έχουν καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και εκπληρώνουν ακόμη τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, γ) καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις προς εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, δ) έχουν ήδη απαλλαγεί από την υποχρέωση στράτευσης, χωρίς να προηγηθεί κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, ε) απαλλαγούν από την υποχρέωση στράτευσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, στ) τελούν σε αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, ζ) λάβουν αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, η) έχουν ήδη εκπληρώσει ως αντιρρησίες συνείδησης πλήρως ή μερικώς την εναλλακτική τους υπηρεσία, θ) έχουν ήδη υποβάλει ή υποβάλουν δικαιολογητικά για την υπαγωγή τους στις κείμενες διατάξεις περί αντιρρησιών συνείδησης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και παρουσιάζονται εμπρόθεσμα για εκπλήρωση της εναλλακτικής τους υπηρεσίας.

Ως προς τις ποινικές κυρώσεις, το αξιόποινο της ανυποταξίας όσων υπάγονται ή θα υπαχθούν σε μία από τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου εξαλείφεται, οι ποινικές συνέπειες αίρονται και οι διοικητικές συνέπειες και τα διοικητικά πρόστιμα, που έχουν επιβληθεί και βεβαιωθεί διαγράφονται στο σύνολό τους.

Αν μέρος των διοικητικών προστίμων έχει αποπληρωθεί, διαγράφεται το υπολειπόμενο ποσό. Οι σχετικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Όσοι υπάγονται στο άρθρο 19 του Ν4609/2019, προκειμένου να εξαιρεθούν από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία για να λάβουν σημείωμα κατάταξης και να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Όσοι αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υγείας που δημιουργεί κώλυμα στη μετακίνησή τους, μπορούν να αιτηθούν στο Προξενείο τη συγκρότηση Ειδικού Στρατολογικού Συμβουλίου το οποίο θα εκδώσει σχετική ιατρική γνωμάτευση που θα αποσταλεί στην Στρατολογική Υπηρεσία για την παραπομπή τους στην Επιτροπή Απαλλαγών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την τακτοποίηση των ποινικών συνεπειών και των διοικητικών προστίμων εσείς δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα καθώς οι αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες προβαίνουν αυτεπάγγελτα στις δέουσες ενέργειες προς τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές και τις αρμόδιες ΔΟΥ.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για τη χορήγηση αναβολής κατάταξης για λόγους σπουδών σε σχολές εξωτερικού, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για να αναγνωριστούν από την επιτροπή αναβολών οι σχολές θα πρέπει να είναι κρατικές ή αναγνωρισμένες από την αρμόδια κρατική υπηρεσία, να έχουν ενταχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, καθώς και να χρησιμοποιούν κατά τη διδασκαλία διεθνώς γνωστή γλώσσα. Συνεπώς θα πρέπει να είστε προσεκτικοί στην επιλογή της Σχολής γιατί κινδυνεύετε να μην εγκριθεί η αναβολή σας και να κηρυχτείτε ανυπότακτοι.

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η συγκεκριμένη κατηγορία στρατεύσιμου έρχεται να επιλύσει πολλές φορές με προσωρινό ή και μόνιμο τρόπο, το αντικειμενικό πρόβλημα βιοπορισμού και στράτευσης, που αντιμετωπίζουν πολλοί Έλληνες στρατεύσιμοι, που είτε φοιτούν, είτε εργάζονται σε χώρες του Εξωτερικού και ταυτόχρονα καλούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, με κίνδυνο να απολέσουν εισοδήματα, επαγγελματικές ευκαιρίες, ακόμα και την ίδια την προοπτική της οικονομικής και επαγγελματικής αποκατάστασής τους.

Για να απαλλαχθεί κάποιος από την υποχρέωση στράτευσης ως μόνιμος κάτοικος εξωτερικού θα πρέπει να κατοικεί στο εξωτερικό για 11 συνεχόμενα έτη.
Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού έχουν δικαίωμα να παραμένουν στην Ελλάδα μέχρι έξι μήνες σε κάθε ημερολογιακό έτος και αυτό το χρονικό διάστημα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της ενδεκαετίας. Σε περίπτωση που κάποιος υπερβεί το εξάμηνο, τότε χάνει αυτομάτως την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού και ο χρόνος για την επανάκτησή της μετράει πάλι από την αρχή.

Συνεπώς, όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις μετά την ενηλικίωσή τους μπορούν να αιτηθούν την έκδοση πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού από το Ελληνικό Προξενείο προκειμένου να τους χορηγηθεί αναβολή κατάταξης.

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι στην ιστοσελίδα https://www.stratologia.gr θα βρείτε αναρτημένα ενημερωτικά έντυπα για τις περιπτώσεις υπαγωγής στο νόμο Στρατολογίας.

source: neos kosmos

Share this:

You may also like ...

0

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Login

Register | Lost your password?